+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Ůčast na právnické osobě

 

Cena žádosti k dlouhodobému pobytu pro státní příslušníky třechích států
3.500,-Kč až 5.500,-Kč

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

příprava žádosti na základě poskytnutých údajů

zajištění soudních překladů matričních dokladů

zajištění soudních překladů jiných cizojazyčných textů a úředních listin

zajištění ověřených kopií dokladů pro zastupitelství ČR

zajištění novelizace výpisu z obchodního rejstříku pro podnikatele

zajištění osvědčení nebo výpisu ze živnostenského rejstříku pro podnikatele

zajištění novelizace výpisu z obchodního rejstříku ubytovatelů (právnických osob)

zajištění výpisů z katastru nemovitostí

příprava kompletní dokumentace

příprava čestných prohlášení

příprava plných mocí

domluvení schůzky na zastupitelském úřadě

V ceně není zahrnut správní  poplatek 2.500,-Kč

Poradíme a zajistíme Vám i požadovéné zdravotní pojištění


K žádosti je potřeba doložit:

 • vyplněný formulář
 • cestovní doklad (originál)
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu
 • 2 fotografie
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku - např. živnostenský nebo obchodní rejstřík
 • doklad o zajištění prostředky k pobytu
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění
 • pokud jste OSVČ: potvrzení, že nemáte nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • pokud jste jednatel, společník obchodní společnosti či družstva: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • na požádání platební výměr daně z příjmu
 • na požádání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • na požádání lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemoc

Lhůta k vyřízení žádosti je standardně 60 dnů ode dne podání žádosti

 

Stačí nás kontaktovat pomocí jednoduchého formuláře

Kontaktní formulář