+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Překlady a tlumočení

Studenti, kteří v České republice studují, se při dlouhodobém pobytu v České republice neobejdou bez tlumočníků a překladatelů.

Nabízíme svým klientům komplexní služby spojené s překlady textů a korekturou všech světových jazyků. Texty překládají odborníci se zkušenostmi v daném oboru a rodilí mluvčí jednotlivých cizích jazyků. Je možné zajistit i lokalizaci, grafickou úpravu a tisk, notářské ověření dokumentů a ověření překladů soudním tlumočníkem. Zajišťujeme překlady z českého jazyka do cizích jazyků, překlady z cizích jazyků do českého jazyka a překlady z cizích jazyků do cizích jazyků.

Vyhotovené překlady Vám dle Vašeho přání a potřeby zašleme e-mailem, poštou, kurýrem a to v požadovaný den a hodinu na Vámi požadovanou adresu.

Přehled nejčastěji poskytovaných překladatelských a tlumočnických služeb

  • Běžné překlady: překlady krátkých textů v jednoduchém formátování jako jsou dopisy, diplomové a bakalářské práce
  • Odborné překlady: překlady s vysokou odborností všech oborů, kde se objevuje především odborná technologie
  • Soudní překlady: doklady a dokumenty vyžadující ověření jako jsou různá usnesení, vysvědčení, rodné listy, výpis z rejstříku trestů, výpisů z obchodního rejstříku, osvědčení, prohlášení, plná moc atd.
  • Právní překlady: kupní smlouvy, smlouvy o pronájmu, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, překlady zakládacích listin právních subjektů, licenční smlouvy, překlady zákonů ČR a EU, žaloby
  • Jazykové korektury rodilých mluvčích: odborné a jazykové korektury, korektury projevů, korektury prezentací
  • Doprovodné tlumočení: tlumočník je k dispozici na doprovodných akcích a to především u neoficiálních jednání
  • Tlumočení soudního tlumočníka: tlumočení při jednáních u notáře, na úřadech

Na základě Vašich požadavků Vám obratem zpracujeme cenovou nabídku


Kontaktní formulář