+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Legalizace a superlegalizace dokumentů

Ušetříme vám starosti i čas.

Cena superlegalizace dokumentu včetně správních poplatků a doručení 1.200,-Kč

Superlegalizace, legalizace nebo opatření apostilou realizujeme standardně do 5 dnů K vyřízení  žádosti není potřeba předložení plné moci.

Superlegalizace/legalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.

Superlegalizaci českých listin provádí orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Po něm následuje další ověření podpisu a úředního razítka daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí ČR. V případě potřeby následuje ověření podpisu a úředního razítka Ministerstva zahraničních věcí ČR diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

Superlegalizací se opatřují: matriční dokumenty, jako jsou oddací listy a rodné listy, dále pak výpisy z obchodního rejstříku, diplomy, plné moci a řada dalších listin požadovaných při úředních úkonech v zahraničí.