+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Apostila uznávání listin

Cena Apostili včetně správních poplatků a doručení 1.100,-Kč

Apostila (Apostile) je vyšší stupeň ověření, kterého je zapotřebí v případě, kdy se na území jiného státu předkládá ověřená listina a tento stát je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5. 10. 1961.

Tato úmluva zjednodušila proces ověřování veřejných listin, jež mají být použity ve státech, které jsou jejími smluvními stranami a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z výchozího jazyka do jazyka přijímající země.

Ověření listin, vydaných českými justičními orgány, orgány státní správy či notáři, provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Apostilou se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky, diplomy či vysvědčení.


Stačí nás kontaktovat pomocí jednoduchého formuláře

Kontaktní formulář


Superlegalizace, legalizace nebo opatření apostilou realizujeme standardně do 5 dnů K vyřízení žádosti, není potřeba předložení plné moci.