+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Hudba

Obecní dům

Kolem Obecního domu lze jen těžko projít bez povšimnutí a je lhostejné, zda tudy kráčíte poprvé v životě nebo tudy vede vaše každodenní cesta domů a zpět. Na první pohled je nepochybné, že se předkům zdařilo naplnit záměr vytvořit vskutku reprezentativní centrum českého společenského a kulturního života.

Smetanova síň

Dominantou Smetanovy síně jsou nepochybně historické varhany, které dodal J. Tuček, s kruhovým zlaceným bronzovým reliéfem B. Smetany od F. Hergesela. Varhany při rekonstrukci restaurovala firma Vleugels. Bohatě zdobená původní opona, přehozy čestných lóží i další závěsy byly restaurovány a doplněny o závěsy na dveřích a oknech balkónu. Kopiemi podle fotografií z roku 1912 jsou lustry nad pódiem a balkónem, jež byly původně vybaveny obloukovými lampami F. Křižíka.

Grégruv  sál

Při prohlídce Grégrova sálu, původně nazývaného besední, každého zaujmou nádherné stropní obrazy Život, Poezie a Smrt z roku 1911 a na stěnách můžeme obdivovat trojici obrazů Píseň milostná, válečná a pohřební, které jsou zde od roku 1914. Tyto skvostné malby na plátně jsou dílem Fr. Ženíška. Stěny jsou pokryty náročně zpracovaným umělým mramorem.

Rudolfinum

Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších novorenesančních staveb v České republice. Svým pojetím víceúčelového domu pro umění bylo již v době svého vzniku unikátem evropského významu. Stavbu Rudolfina financovala Česká spořitelna nákladem 2 milionů zlatých při příležitosti oslav 50. výročí svého založení. Společným projektem dvou významných českých architektů Josefa Zítka a Josefa Schultze byla postavena velkolepá budova, která v sobě sloučila koncertní produkce, galerii a muzeum.

Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885 za přítomnosti rakouského korunního prince Rudolfa, na jehož počest byla budova nazvána Rudolfinum. V roce 1896 proběhl v hlavní koncertní síni Rudolfina vůbec první koncert České filharmonie. Taktovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po němž byl poté koncertní sál pojmenován.

Dnes v Rudolfinu sídlí Česká filharmonie a naším posláním je provozování koncertní, výstavní, vzdělávací a výchovné činnosti. Jsme státní příspěvkovou organizací skládající se ze tří útvarů – orchestru České filharmonie, správního aparátu České filharmonie a Galerie Rudolfinum.

Bazilika sv. Jiří

Románská bazilika zasvěcená sv. Jiří je nejstarší dochovanou stavbou na území Pražského hradu. Vznikla kolem roku 920 za panování knížete Vratislava I. jako jednolodní kostelík, z něhož se do současnosti zachovaly jen základy. Stavba byla rozšířena za Boleslava II. Pobožného v roce 973 se založením pražského biskupství a kláštera sv. Jiří; vznikla krátká trojlodní bazilika v předrománském (otonském) slohu. Do roku 1055 sloužila bazilika jako oficiální přemyslovské pohřebiště.

Do dnešní délky byla prodloužena po požáru v roce 1142, kdy byly i vybudovány věže (severní Eva a jižní Adam) a pod hlavním chórem vybudována trojlodní krypta

Chrám sv. Mikuláše

Chrám sv. Mikuláše, nejslavnější barokní chrám Prahy, stojí spolu s bývalým jezuitským profesním domem uprostřed Malostranského náměstí. Na jeho místě stál až do roku 1743 gotický farní kostel, vysvěcený pražským biskupem Tobiášem roku 1283, a v sousedství románská rotunda sv. Václava, postavená jako připomínka zázraku, k němuž došlo při posmrtném převozu Václavova těla ze Staré Boleslavi na Pražský hrad, jak se o tom zmiňují středověké legendy.

Pražská Křižovatka

Mezinárodní duchovní centrum Pražská křižovatka je jedním z projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která rovněž dbá o záchranu a správu tohoto jedinečného prostoru. Pražská křižovatka sídlí v dávno odsvěceném kostele založeném sv. Václavem již v roce 927 n. l.

Zásadní podnět ke vzniku Pražské křižovatky dal bývalý prezident ČR, disident, spisovatel a dramatik pan Václav Havel. Jeho představou bylo vytvořit sugestivní místo pro nejrozmanitější setkávání, přednášky, diskuze, koncerty, představení, výstavy, happeningy i meditace, a to s ohledem na multikulturní pestrost dnešního světa. Hlavním posláním těchto setkání je odpovídat na dnes už široce sdílenou potřebu nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí různé víry, přesvědčení a profesí o stavu naší civilizace a nebezpečích, která jí hrozí, o jejích nadějích a budoucnosti.

Klementinum

Rozsáhlý areál Klementina se rozkládá mezi Karlovou a Křížovnickou ulicí a hlavním průčelím se obrací do Mariánského náměstí, kde sídlí také Magistrát hlavního města Prahy. Od Karlova mostu či Staroměstského náměstí je vzdálen jen pár minut. Klementinum vybudované na ploše dvou hektarů je jedním z největších stavebních komplexů v Evropě.

Zrcadlová kaple

Kaple zasvěcená Zvěstování Panny Marie vznikala po r. 1720. Její uměřená výzdoba, v níž harmonicky ladí užití mramoru na stěnách i dlažbě se zlacenou štukovou výzdobou, s barvou omítky i nástropních fresek, patří užitím zrcadel ve stropních pásech ke světovým unikátům. Autorem fresky je Jan Hiebl, jednotlivé pásy jsou ilustrací k veršům modlitby Ave Maria. Nástěnné obrazy s tématy o životě Panny Marie jsou dílem Václava Vavřince Reinera. Kaple je jako jediná historická prostora veškeré veřejnosti přístupná denně při koncertech.