+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Cizinecká policie

Pokud nejsi občan EU - Povinnosti po vstupu

Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR. V případě, že přijíždíte do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splníte své povinnosti týkající se pořízení biometrických údajů.

V případě plnění ohlašovací povinnosti předkládá cizinec platný cestovní doklad a vyplněný řihlašovací lístek (k dispozici na pracovišti). Policie je oprávněna při plnění ohlašovací povinnosti dále požádat  o předložení  dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na osoby mladší 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování.

V případě příjezdu k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu však i v těchto případech platí povinnost  se do 3 pracovních dnů  dostavit na pracoviště MV ČR k pořízení  biometrických údajů.

Cizinec má dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. např. v průkazu o povolení k pobytu). V případě bezvízového pobytu nebo pobytu na krátkodobé vízum hlásí cizinec změny na cizinecké policii, v případě dlouhodobého víza či dlouhodobého nebo trvalého pobytu na pracovišti MV ČR.

Pokud jsi občan EU - Povinnosti po vstupu

Jediná povinnost vyplývající z cizineckého zákona pro občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska je tzv. „ohlašovací povinnost“, a to v případě, že doba jejich předpokládaného pobytu v ČR bude delší než 30 dnů. V takovém případě musí ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na občana mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování.

Občan EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska má dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. potvrzení o přechodném pobytu či povolení k trvalému pobytu). V případě pobytu bez vydaného potvrzení/povolení hlásí  změny na cizinecké policii, v opačném případě na pracovišti MV ČR.

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli zvláštního povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.