+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Terminologie

Transfer: přeprava osob z jednoho místa služeb cestovního ruchu na jiné místo, které může být ukončením těchto služeb anebo začátkem jiné cestovní služby

Opce: smlouva mezi poskytovatelem služeb cestovního ruchu a cestujícím o zamluvení určitých služeb cestovního ruchu, který bude k dispozici pro rezervaci do určitého data

Storno ze strany cestujícího: vypovězení služby cestovního ruchu před využitím smlouvy. Smlouva obvykle obsahuje informace o termínech a jejich specifikaci nebo paušální stornovací poplatky

Storno poplatky: náklady vzniklé cestujícímu když ruší objednanou službu cestovního ruchu

Nedostavení se k čerpání služby: angl no –show znamená nedostavení cestujícího se k účasti ve smlouvě uzavřených službách

Storno ze strany poskytovatele služeb: vypovězení cestovní smlouvy poskytovatelem služeb cestovního ruchu před poskytnutím služby

Příplatek za jednolůžkový pokoj: poplatek, který zaplatí cestující za to, že bude ubytován sám

Sezony pro cestování: časová období během nichž se mohou měnit ceny z závislosti na poptávce po daných službách cestovního ruchu

Záloha: zálohová platba, kterou platí cestující z ceny

Doplatek: rozdíl mezi zaplacenými zálohami a cenou služby

Kontinentální snídaně: obsahuje minimálně pečivo, máslo, marmeládu nebo džem , káva či jiný horký nápoj

Snídaně formou švédských stolů: známá také jako bufetová snídaně je kontinentální snídaně doplněná o více druhů pečiva, sýr, masné studené výrobky a studené nápoje

Anglická snídaně: v mnoha zemích zvaná Americká snídaně doplněná snídaně doplněná o studené a teplé nápoje

Check–in: toto označení se v cestovním ruchu používá ve dvou případech. Prvním je užití výrazu při doprav a značí vlastní odbavovací přepážku letu na letišti. Druhým případem je užití fráze na hotelu po příletu do destinace, kdy značí vlastní přihlášení se k ubytování. Pokud vás ubytují dříve za poplatek jedná se o tzv „early check-in“.

Check-out se již používá pouze ve spojení s ubytováním a značí opak check-inu. Je tedy o proces, kdy se odhlašujete na recepci z ubytování. V tento okamžik bývá nutné vyklidit pokoj a odevzdat klíče. Možnost pozdního odhlášení, tzv. "late chech-out" bývá nabízena za poplatek