+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Občané třetích zemí

Občané států, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, potřebují pro vstup a pobyt na území ČR vízum.

Cizinec se podle plánované délky pobytu na území ČR rozhodne, požádá-li o krátkodobé nebo o dlouhodobé vízum.

Krátkodobé vízum (tzv. jednotné schengenské vízum) - letištní průjezdní vízum a vízum k pobytu do tří měsíců - opravňuje k pobytu po dobu v něm uvedenou.

Pro vízum k pobytu do tří měsíců platí, že celková doba pobytu na území schengenského prostoru (včetně pobytu na území ČR) nesmí přesáhnout dobu tří měsíců v období půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru. Doba platnosti víza se stanoví nejdéle na pět let. Podrobnější informace viz kapitolu „Krátkodobá víza".

Dlouhodobé vízum (národní) - vízum k pobytu nad 90 dnů - opravňuje cizince k pobytu na území ČR delšímu než tři měsíce, maximálně však k pobytu na šest měsíců. Podrobnější informace viz kapitolu „Dlouhodobá víza".

Zamýšlí-li cizinec pobývat v ČR za účelem zaměstnání, musí před podáním žádosti o vízum požádat o povolení k zaměstnání na příslušné krajské pobočce Úřadu práce podle místa výkonu zaměstnání. Tato povinnost platí pro udělení krátkodobého i dlouhodobého víza.

Cizinci, kteří jsou od vízové povinnosti osvobozeni, mohou na území ČR či jiného schengenského státu pobývat bez víza až tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru (doba pobytu na území jednotlivých schengenských států se sčítá).

Občané států, se kterými ČR sjednala dohodu o zrušení vízové povinnosti před svým vstupem do schengenského prostoru (např. občané Argentiny, Izraele či Chorvatska), mohou na území ČR pobývat bez víza po dobu uvedenou v příslušné smlouvě.

Jedná-li se o pobyt za účelem výkonu výdělečné činnosti (např. za účelem zaměstnání), jsou i cizinci jinak osvobozeni od vízové povinnosti, povinni požádat o vydání povolení (např. k zaměstnání) a následně o udělení víza (např. za účelem zaměstnání).

Pokud chtějí cizinci pobývat na území ČR po dobu delší než tři měsíce, musí požádat na příslušném zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum.

Společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti ve členských státech Evropské unie, které se řídí nařízením (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení (ES) č. 2414/2001 a nařízení (ES) č. 453/2003 (tj. ve státech schengenského prostoru).

 • Územní a samosprávné jednotky, které nejsou uznávány jako stát nejméně jedním z členských států:
  PALESTINSKÁ SAMOSPRÁVA
  TCHAJ-WAN
 • Britští občané, kteří nejsou státními příslušníky Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve smyslu práva společenství: Občané britských zámořských území (BRITISH OVERSEAS TERRITORIES CITIZENS)
  Britští občané v zámoří (BRITISH OVERSEAS CITIZENS)
  Poddaní britské koruny (BRITISH SUBJECTS), kteří nemají právo na pobyt ve Spojeném království
  Osoby pod britskou ochranou (BRITISH PROTECTED PERSONS)
 • Odlišně se může vízová povinnost projevit u držitelů diplomatických, služebních a zvláštních pasů.

Cestovní doklady Somálské republiky nejsou ze strany České republiky uznávány pro pobyt a vstup na území České republiky.