+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Živnostenský list

Cizinec může na území České republiky podnikat jako fyzická osoba nebo se může účastnit podnikání v rámci činnosti obchodních společností nebo družstev založených podle českého obchodního zákoníku.

Podnikatel může v České republice podnikat pouze tehdy, jestliže ke konkrétní podnikatelské činnosti získá příslušné oprávnění a to buď tzv. živnostenské oprávnění nebo zvláštní oprávnění podle zvláštních zákonů.

Žadatel o živnostenské oprávnění musí splňovat následující podmínky:

Dosažení věku 18 let

Způsobilost k právním úkonům

Bezúhonnost

Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Odborná nebo jiná způsobilost, pokud jej živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují a to včetně praxe

 

Cena živnostenského listu včetně správních poplatků 3.000,-Kč
Cena za koncesní listinu včetně správních poplatků 4.500,-Kč


Žadatel musí vyplnit tyto informace:

 • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána v obchodním rejstříku
 • Státní občanství
 • Rodné číslo, bylo-li přiděleno
 • Datum narození
 • Bydliště mimo území České republiky
 • Předmět podnikání s uvedením oborů činností
 • Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo).
 • Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
 • Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno

 

K žádosti potřebujete:

 • Vyplněný registrační formulář
 • platný cestovní doklad
 • výpis z trestního rejstříku
 • potvrzení o ubytování
 • potvrzení o místě podnikání

 

Průkazem živnostenského oprávnění je:

Živnostenský list osvědčující splnění podmínek pro provozování živností ohlašovacích

Koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku; vydání pravomocné rozhodnutí o udělení koncese

PO vzniku živnosti je nutné se registrovat na Finančním úřadu a České správě sociálního zabezpečení.

 

Pro objednání živnostenského listu nebo více informací nás kontaktujte

Kontaktní formulář