+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Občané EU

Občané EU a jejich rodinný příslušníci

Občané EU mají spolu s jejich rodinnými příslušníky výrazně příznivější postavení než cizinci ze třetích zemí, protože se na ně vztahují svobody EU, včetně a hlavně svobody volného pohybu po území EU.

Občan Evropské unie je ten, kdo má občanství jednoho z 27 států Unie.

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie je:

a) manžel

b) ciznec, který má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti

f) cizinec, který ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem Evropské unie ve společné domácnosti

b) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti

c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie

d) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana Evropské unie. Nezaopatřenou osobu je  cizinec, který živen občanem EU nebo jeho manželem, a to cizinec do 26 let, který studuje a cizinec, který nemůže studovat ani pracovat protože měl úraz nebo je dlouhodobě nemocný

e) cizinec, který je občanem Evropské unie vyživovaný

f) cizinec, který se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropské unie

Občané EU mají spolu s jejich rodinnými příslušníky výrazně příznivější postavení než cizinci ze třetích zemí, protože se na ně vztahují svobody EU, včetně a hlavně svobody volného pohybu po území EU.