+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian

Divadlo

Většina větších českých měst má své městské divadlo. Všechna tato divadla jsou na velmi slušné úrovni, jak interiérem, tak hereckým obsazením a repertoárem. Většina divadel hraje pouze v českám jazyce. V Praze si cizinci mohou najít svá oblíbená divadla, protože celá řada divadel nabízí své představení v angličtině nebo alespoň s anglickými titulky.

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu.

Dnešní podobu Národního divadla tvoří tři umělecké souboryopera, činohra a balet – a pod uměleckou správu divadla patří pět scén – Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera, Nová scéna a Divadlo Kolowrat. Umělecké soubory opery, činohry a baletu vybírají svůj repertoár nejen z bohatého klasického odkazu, ale vedle domácích autorů se zaměřují i na moderní světovou tvorbu.

Černé divadlo

Černé divadlo je druh divadelní produkce. Spočívá ve využití principu černého kabinetu, kdy na zatemněném jevišti nejsou černě odění herci s rekvizitami z hlediska diváka vidět proti černému pozadí. Rekvizity, předměty a objekty, osvětlené zdroji ultrafialové záření nebo pohyblivými bodovými reflektory, se tím stávají schopné pohybu a tedy i vlastního osobitého života. Na pražské scéně působí v současné době mnoho černých divadel, mezi nejznámější patří Image Theatre, Divadlo Jiřího Srnce, Ta Fantastika nebo WOW Black Light Theater.

Laterna Magika

Laterna magika je název multimediálního divadla v Praze, jehož principem se stala kombinace jevištního vystoupení se zvukem a filmovým obrazem. Laterna magika se představila s velkým mezinárodním ohlasem na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. U zrodu tohoto divadla stáli režisér Alfréd Radok a scénograf Josef Svoboda, kteří integrovali filmový obraz s výstupy živého herce nebo tanečníka. Po velkém úspěchu v Bruselu bylo pro program Laterny magiky přebudováno kino Moskva v Paláci Adria v Praze a zhotoveny zájezdové soubory pro uspokojení poptávky po představení Laterny magiky ve světě. Dnes Laterna magika zachází se širokým spektrem prostředků, s jejichž užitím má vzhledem ke své bohaté historii pravděpodobně největší zkušenosti, takže každé představení je založeno na jiném principu spojení jeviště a obrazu.

Loutkové divadlo

Loutkové divadlo je divadlo, jehož základním (i když často ne jediným) vyjadřovacím prostředkem je neživá hmota – výtvarný předmět – nejtypičtěji loutka. Historii loutkového divadla je možné vysledovat až do starověku, je typickým projevem mnoha národů zejména Asie a Evropy. V českých zemích patří loutkové divadlo k tradičním formám divadelní zábavy již řadu století. Mezi nejznámější loutkáře českých dějin patří Matěj Kopecký se svojí postavou Kašpárka a v novodobé historii Josef Skupa a Miloš Kirschner s loutkami Spejbla a Hurvínka, které je možné vidět dodnes.

Kouzelné loutkové varieté a Don Giovanni jako dvojprogram toho nejlepšího z mistrovského díla výlučně českých marionetářů a z tradice českého loutkového divadla. Nejpopulárnější ukázky a "hity" z českého loutkářského bestselleru - originální marionetové verze Mozartovy opery Don Giovanni, která od roku 1991 dosáhla již přes 3000 repríz a byla prezentována v 57 městech Evropy.