+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Divadlo

Většina větších českých měst má své městské divadlo. Všechna tato divadla jsou na velmi slušné úrovni, jak interiérem, tak hereckým obsazením a repertoárem. Většina divadel hraje pouze v českám jazyce. V Praze si cizinci mohou najít svá oblíbená divadla, protože celá řada divadel nabízí své představení v angličtině nebo alespoň s anglickými titulky.

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu.

Dnešní podobu Národního divadla tvoří tři umělecké souboryopera, činohra a balet – a pod uměleckou správu divadla patří pět scén – Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera, Nová scéna a Divadlo Kolowrat. Umělecké soubory opery, činohry a baletu vybírají svůj repertoár nejen z bohatého klasického odkazu, ale vedle domácích autorů se zaměřují i na moderní světovou tvorbu.

Černé divadlo

Černé divadlo je druh divadelní produkce. Spočívá ve využití principu černého kabinetu, kdy na zatemněném jevišti nejsou černě odění herci s rekvizitami z hlediska diváka vidět proti černému pozadí. Rekvizity, předměty a objekty, osvětlené zdroji ultrafialové záření nebo pohyblivými bodovými reflektory, se tím stávají schopné pohybu a tedy i vlastního osobitého života. Na pražské scéně působí v současné době mnoho černých divadel, mezi nejznámější patří Image Theatre, Divadlo Jiřího Srnce, Ta Fantastika nebo WOW Black Light Theater.

Laterna Magika

Laterna magika je název multimediálního divadla v Praze, jehož principem se stala kombinace jevištního vystoupení se zvukem a filmovým obrazem. Laterna magika se představila s velkým mezinárodním ohlasem na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. U zrodu tohoto divadla stáli režisér Alfréd Radok a scénograf Josef Svoboda, kteří integrovali filmový obraz s výstupy živého herce nebo tanečníka. Po velkém úspěchu v Bruselu bylo pro program Laterny magiky přebudováno kino Moskva v Paláci Adria v Praze a zhotoveny zájezdové soubory pro uspokojení poptávky po představení Laterny magiky ve světě. Dnes Laterna magika zachází se širokým spektrem prostředků, s jejichž užitím má vzhledem ke své bohaté historii pravděpodobně největší zkušenosti, takže každé představení je založeno na jiném principu spojení jeviště a obrazu.

Loutkové divadlo

Loutkové divadlo je divadlo, jehož základním (i když často ne jediným) vyjadřovacím prostředkem je neživá hmota – výtvarný předmět – nejtypičtěji loutka. Historii loutkového divadla je možné vysledovat až do starověku, je typickým projevem mnoha národů zejména Asie a Evropy. V českých zemích patří loutkové divadlo k tradičním formám divadelní zábavy již řadu století. Mezi nejznámější loutkáře českých dějin patří Matěj Kopecký se svojí postavou Kašpárka a v novodobé historii Josef Skupa a Miloš Kirschner s loutkami Spejbla a Hurvínka, které je možné vidět dodnes.

Kouzelné loutkové varieté a Don Giovanni jako dvojprogram toho nejlepšího z mistrovského díla výlučně českých marionetářů a z tradice českého loutkového divadla. Nejpopulárnější ukázky a "hity" z českého loutkářského bestselleru - originální marionetové verze Mozartovy opery Don Giovanni, která od roku 1991 dosáhla již přes 3000 repríz a byla prezentována v 57 městech Evropy.