+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Zelená karta

Zelená karta spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání a usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají kvalifikaci, po které je v České republice poptávka.

Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.

Zelená karta je určena pro cizince, občany z vyjmenovaných zemí, které nejsou členy Evropské unie: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina.

Pokud cizinec není občanem žádné z uvedených zemí ani se na něj nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může zažádat o modrou kartu či si pro práci v České republice vyřídit povolení k zaměstnání.

Zelená karta je vydávána ve třech typech: typ „A“ pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál, typ „B“ pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen, a typ „C“ pro ostatní pracovníky.

Zelenou kartu typu „A“ nebo „B“ lze na žádost opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o tři roky. Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je oprávněn po jednom roce pobytu na území ČR požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem


Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani povolení k zaměstnání, ani zelenou či modrou kartu. V případě zaměstnávání občanů z uvedených zemí je zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.