+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Historie státu

Počátky samostatného českého státu spadají do druhé poloviny 9. století. V období mezi 9. a 13. stoletím v českých zemích vládnou knížata Přemyslovské dynastie.

České knížectví počátkem 13. století povýšeno na království.

Svou největší slávu české země zažily ve 14. století, za vlády českého krále a římského císaře Karla IV. Lucemburského. Za jeho vlády se Čechy stávají přední evropskou metropolí, centrem vzdělanosti a kultury.


V letech 1526-1918 byly české země součástí rakouské monarchie, na český trůn nastupují Habsburkové. Za nejznámějšího habsburského panovníka, který pobýval v Praze je považován římský císař Rudolf II.


Po atentátu na Františka Ferdinanda d'Este, arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu, který byl spáchán 28. června v Sarajevu, se tehdejší Země Koruny české spojily s dnešní Slovenskou republikou a v roce 1918 vzniká Československá republika.

Čtyřicet let trvající komunistický režim, jenž začal rokem 1948, změnil kromě jiného také název státu na Československou socialistickou republiku.


Sametová revoluce v roce 1989, která v Československu po pádu Berlínské zdi úspěšně dosavadní komunistickou vládu, přinesla státu opět demokracii. Na několik málo let vzniká Česká a Slovenská federativní republika.


Od 1. ledna 1993 se republika rozdělila na Česká republiku a Slovenskou republiku. V současnosti je Česká republika moderní a demokratickou zemí s bohatým kulturním a historickým dědictvím.


ČR je od 12.3.1999 Členský stát Severoatlantické aliance (NATO) a od 1.5.2004 členem Evropské unie.