+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Krátkodobé a dlouhodobé vízum

Povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu

Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska mohou na území České republiky pobývat a pracovat bez povolení. Služby jsou určené pro státní příslušníky třetích zemí.

Občané ze třetích zemí mohou být přijati do zaměstnání a zaměstnávaní jen tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky, nebo jsou držiteli zelené nebo modré karty, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak.

Za zaměstnání se podle zákona o zaměstnanosti považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

Žadatel o pracovní povolení si musí nejdříve podat na příslušném úřadu práce žádost o vydání pracovního povolení, které se vztahuje ke konkrétnímu volnému místu. Žádost musí být doložena vyjádřením zaměstnavatele, s potvrzením že žadatele zaměstná.  Pouze pracovní povolení neopravňuje cizince k pobytu na území České republiky. Cizí státní příslušník je povinen po vydání pracovního povolení požádat příslušný zastupitelský úřad o vydání dlouhodobého víza za účelem zaměstnání. Po získání  pracovního povolení , můžete žádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání.

 

Zelená karta

Žádost je nutno podat osobně na příslušném zastupitelském úřadu. V případech explicitně uvedených v zákoně o pobytu cizinců - § 42g odst. 2 - může cizinec podat žádost na území České republiky, a to na pracovišti Ministerstvu vnitra. Více informací o Zelené kartě

Modrá karta

Žádost o modrou kartu pro cizince lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Pokud již cizinec pobývá v ČR na základě viza k pobytu nad 90 nebo povolení k dlouhodobému pobytu, lze ji podat na pracovišti MV ČR. Více informací o Modré kartě


Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je cizí státní příslušník oprávněn podat, jestliže na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na příslušném regionálním pracovišti oddělení pobytu cizinců. Cizinec může zažádat o povolení k pobytu založeném na pracovním povolení.


Zaměstnávání cizinců může být realizováno na základě

  • uzavřeného pracovněprávního vztahu s českou právnickou nebo fyzickou osobou
  • smlouvy uzavřené mezi českou právnickou nebo fyzickou osobou a zahraničním zaměstnavatelem, který v rámci této smlouvy vysílá své zaměstnance (jež nejsou občané EU ani jejich rodinní příslušníci) k výkonu práce na území ČR
  • smlouvy uzavřené mezi českou právnickou nebo fyzickou osobou a zahraničním zaměstnavatelem, který v rámci této smlouvy zapůjčuje své zaměstnance (jež nejsou občané EU ani jejich rodinní příslušníci) české právnické nebo fyzické osobě na území ČR

 

Informace o cenách

Stačí nás kontaktovat jednoduchým formulářem

Kontaktní formulář