+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Pojištění pro cizince

V ČR Existují dva základní typy pojištění:

  • zdravotní pojištění pro případ neodkladné péče
  • zdravotní pojištění pro případ komplexní péče

Nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají občané zemí EU, pokud: mají trvalý pobyt na území České republiky, na území České republiky nemají trvalý pobyt, avšak jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR, podléhají předpisům ČR na základě nařízení EU (do této skupiny patří osoby výdělečně činné v ČR /zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné/ i osoby pobírající dávky z předchozí výdělečné činnosti, tj. starobní důchody, a rodinní příslušníci všech oprávněných, tj. druhý z manželů a nezaopatřené děti).

Po ostatních cizincích s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v ČR nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, je vyžadováno zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 30 000 eur.

Tito cizinci mají možnost uzavřít komerční pojištění, které funguje podle tržních principů. Komerční pojištění se od veřejného zdravotního pojištění principiálně liší, a to zejména tím, že existuje limit pojistného plnění a rozsah pokryté péče je rovněž limitován.

Od 1. 1. 2010 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Od tohoto data se cizinci s dlouhodobým pobytem na území ČR budou muset prokázat pouze takovým platným cestovním zdravotním pojištěním, které je uzavřeno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky.

Jejich povinností bude předložit i doklad o zaplacení pojistného.

Pojišťovny v ČR

V České republice je ze zákona povinna zdravotně přispívat každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt. Cizinci, kteří získají v ČR trvalý pobyt, se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí se po získání trvalého pobytu zaregistrovat u jedné ze zdravotních pojišťoven.

Pokud tak neučiní sami, jsou automaticky registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Cizinci bez trvalého pobytu nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, pokud nejsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně vznik (i ukončení) účasti v nemocenském pojištění zaměstnance, který je cizincem bez trvalého pobytu. Zdravotní pojišťovna vystaví pro tohoto pojištěnce průkaz zelené barvy. Veřejné zdravotní pojištění zaniká ukončením zaměstnání.